Hộp nguồn

sản phẩmChi tiết kỹ thuật
ADSV1230-A12V-30W chống nước
ADSV0530-A5V-30W chống nước
ADSV2430-A24V-30W chống nước
ADSV1260-A12V-60W chống nước
ADSV0560-A5V-60W chống nước
ADSV2460-A24V-60W chống nước
ADSV12150-A12V-150W chống nước
ADSV05150-A5V-150W chống nước
ADSV24150-A24V-150W chống nước
ADSV123512V-35W không chống nước
ADSV05355V-35W không chống nước
ADSV243524V-35W không chống nước
ADSV126012V-60W không chống nước
ADSV05605V-60W không chống nước
ADSV246024V-60W không chống nước
ADSV1210012V-100W không chống nước
ADSV051005V-100w không chống nước
ADSV2410024V-100W không chống nước
ADSV1220012V-200W không chống nước
ADSV052005V-200W không chống nước
ADSV2420024V-200W không chống nước
ADSV1225012V-250W không chống nước
ADSV052505V-250W không chống nước
ADSV2425024V-250W không chống nước
ADSV1230012V-300W không chống nước
ADSV053005V-300W không chống nước
ADSV2430024V-300W không chống nước
ADSV1235012V-350W không chống nước
ADSV2435024V-350W không chống nước
ADSV1240012V-400W không chống nước
ADSV2440024V-400W không chống nước