LED bóng rời

sản phẩmChi tiết kỹ thuậtCông suất (W )Màu sắc( Color  )
ADS09CRL9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước0.1đỏ
ADS09CYL9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước0.1vàng
ADS09CRL9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước0.1siêu đỏ
ADS09CYL9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước0.1siêu vàng
ADS09CBF9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước0.1xanh dương
ADS09CGF9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước0.1xanh lá cây
ADS09CWF9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước0.1trắng
ADS-12ICRGB12MM đèn rời ngoài trời ,bảy màu ( quét chạy), IC 28, 256 màu chuyển0.3đủ màu(full color)
ADSIC12RGB12MM đèn rời ngoài trời ,bảy màu ( quét chạy)0.3đủ màu(full color)
ADS12RGB12MM đèn rời ngoài trời ,bảy màu (nháy đơn)0.3bảy màu
ADS12CRL12MMđèn đỏ rời ngoài trời , IC đơn0.1siêu đỏ
ADS12CYL12MMđèn vàng rời ngoài trời , IC đơn0.1siêu vàng
ADS12CB12MMđèn xanh dương rời ngoài trời , IC đơn0.1xanh dương
ADS12CG12MMđèn xanh lá cây rời ngoài trời , IC đơn0.1xanh lá cây
ADS12CW12MMđèn trắng rời ngoài trời , IC đơn0.1trắng
ADS12CRL12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC0.1siêu đỏ
ADS12CYL12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC0.1siêu vàng
ADS12CB12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC0.1xanh dương
ADS12CG12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC0.1xanh lá cây
ADS12CW12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC0.1trắng