LED dây 1

sản phẩmChi tiết kỹ thuậtMàu sắc ( Color  )
ADS10060W-35Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDtrắng
ADS10060R-35Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDđỏ
ADS10060Y-35Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDvàng
ADS10060B-35Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDxanh dương
ADS10060G-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDxanh lá cây
ADS10060WF1-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDtrắng
ADS10060WYF1-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDtrắng đục
ADS10060BF1-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDxanh dương
ADS10060GF1-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDxanh lá cây
ADS10060YYF1-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDvàng
ADS10060RF1-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDđỏ
ADS10060OF1-35Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMDcam
ADS10048SRLDây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Modulesiêu đỏ
ADS10048SYLDây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Modulesiêu vàng
ADS10048SBDây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Modulexanh dương
ADS10048SGDây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module
ADS10048SWDây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Moduletrắng
ADS1004S8RLFDây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Modulesiêu đỏ
ADS10048SYLFDây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Modulesiêu vàng
ADS10048SBFDây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Modulexanh dương
ADS10048SGFDây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Modulexanh lá cây
ADS10048SWFDây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Moduletrắng
ADS10030RGB-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn không chống nước 5050SMDRGB
ADS10030RGBF1-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn 5050SMD, bề mặt đổ keo chống nước 5050SMDRGB
ADS10030RGBF2-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn 5050SMD, bề mặt đổ keo chống nước 5050SMDRGB
ADS10030RGBF3-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn 5050SMD, bề mặt đổ keo chống nước 5050SMDRGB
ADS10060RGB-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn  chống nước 5050SMDRGB
ADS10060RGBF1-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn, đổ keo  chống nước 5050SMDRGB
ADS10060RGBF2-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn, đổ keo  chống nước 5050SMDRGB
ADS10060RGBF3-50Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn, đổ keo  chống nước 5050SMDRGB
ADS10040RGBF3-ICDây Led mềm đủ màu ,1m có 32 đèn5050SMD, đổ keo  chống nước, có thể quét chạy lập trìnhđủ màu(full color)
ADS5012130ICDây Led mềm đủ màu ,1m có 32 đèn 5050SMD, đổ keo  chống nước, có thể cài lập trình. Có thể thay đổi hình chạy khi sử dụng bộ điều khiển card SDđủ màu(full color)
ADS5048CR2*3*4LED,0.5mét 48 đènđỏ
ADS5048CY2*3*4LED,0.5mét 48 đènvàng
ADS5048CB2*3*4LED,0.5mét 48 đènxanh dương
ADS5048CG2*3*4LED,0.5mét 48 đènxanh lá cây
ADS-5048CW2*3*4LED,0.5mét 48 đèntrắng