LED module 1

sản phẩmChi tiết kỹ thuậtMàu sắc ( Color  )
ADS6493W-30Module 3 đèn 3020 loại không chống nướctrắng
ADS6493R-30Module 3 đèn 3020 loại không chống nướcđỏ
AD6493Y-30Module 3 đèn 3020 loại không chống nướcvàng
ADS6493B-30Module 3 đèn 3020 loại không chống nướcxanh dương
ADS6493B-30Module 3 đèn 3020 loại không chống nướcxanh lá cây
ADS6493W-35Module 3 đèn 3528 loại không chống nướctrắng
ADS6493R-35Module 3 đèn 3528 loại không chống nướcđỏ
ADS6493Y-35Module 3 đèn 3528 loại không chống nướcvàng
ADS6493B-35Module 3 đèn 3528 loại không chống nướcxanh dương
ADS6493G-35Module 3 đèn 3528 loại không chống nướcxanh lá cây
ADS6493WF-35Module 3 đèn 3528 loại chống nướctrắng
ADS6493RF-35Module 3 đèn 3528 loại chống nướcđỏ
ADS6493YF-35Module 3 đèn 3528 loại chống nướcvàng
ADS6493BF-35Module 3 đèn 3528 loại chống nướcxanh dương
ADS6493GF-35Module 3 đèn 3528 loại chống nướcxanh lá cây
ADS3793R-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nướcđỏ
ADS3793Y-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nướcvàng
ADS3793B35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nướcxanh dương
ADS3793G-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nướcxanh lá cây
ADS3793W-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nướctrắng
ADS3793RF-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nướcđỏ
ADS3793YF-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nướcvàng
ADS3793BF-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nướcxanh dương
ADS3793GF-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nướcxanh lá cây
ADS3793WF-35Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nướctrắng
ADS26072W-35XModule 2 đèn 3528 loại  chống nướctrắng
ADS26072R-35XModule 2 đèn 3528 loại  chống nướcđỏ
ADS26072Y35XModule 2 đèn 3528 loại  chống nướcvàng
ADS26072B-35XModule 2 đèn 3528 loại  chống nướcxanh dương
ADS26072G-35XModule 2 đèn 3528 loại  chống nướcxanh lá cây
ADS75123R-50Module 3 đèn 5050 loại  không chống nướcđỏ
ADS75123Y-50Module 3 đèn 5050 loại  không chống nướcvàng